farge.jpg

 

Billedkunstner

Inger Helene Høyen Hodøl

Bekkmoen 10, 2500 Tynset

 

Tlf. 909 74 437

ingerhelene@toppen.com

www.toppenatelier.com

 

Medlem av NBK, TF og BKH

Toppen Atelier org.nr. 976 876 660

 

Besøksadresse/atelier:

Brugt. 1 (2. etg på Trontorget), Tynset

 

 

 

 

 

 

 

Min CV

inger helene.jpg

 

Billedarkiv

 

 

Aa huske -  aa glemme tumb.jpg

 

Blaao¸yd.jpg

Integrasjon tumb.jpg

Forbindelser 3 tumb.jpg

 

Transparens 4 tumb.jpg

Solhungertumb.jpg

Memories 4 tumb.jpg

 

I tenkeboksen tumb.jpg

 

Inspirasjon tumb.jpg

Linjer i landskaptumb.jpg

Din klovn tumb.jpg

 

Munn-mot munn-metoden tumb.jpg

 

Pianissimo tumb.jpg

Relasjoner 3 tumb.jpg

 

 

 

 

Kaffe med naakka attaat tumb.jpg

Panorama 3 tumb.jpg

Glede og sorg arm i arm tumb.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aa huske -  Aa glemme.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blaaoyd.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din klovn.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbindelser 3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glede og sorg arm i arm.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tenkeboksen.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirasjon.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrasjon.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaffe med naaka attaat.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linjer i landskap.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memories 4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munn-mot munn-metoden.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorama 3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianissimo.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relasjoner 3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solhunger.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparens 4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til Toppen av siden

 

CV

Inger Helene Høyen Hodøl

 

Adresse:          Bekkmoen 10, 2500 TYNSET

Født:                30.07.60,  -  i  Trondheim.

Tlf:                    62 48 05 13  /  909 74 437

E-post:             ingerhelene@toppenatelier.com

Web.side:        www.toppenatelier.com

 

 

UTDANNELSE:

 

1976  -  1979   Ringve Gymnas, Trondheim

                          valgfag: psykologi og form/farge.

 

1979  -  1980   Bjerkely folkehøyskole 

                           fordypning i søm og vev.

 

1981 -  1982    IFM  Westerdals Reklameskole, Oslo

                         Den 2 –årige utdannelsen ble avbrutt i des.’82 pga svangerskap.

 

1995 -  1996    Einar Granums tegne- og maleskole, Oslo.

 

 

PRAKSIS:

 

1980 - 1981  Lay-out medarbeider i barnebladet Nye Glimt.

 

1983 -           Egen virksomhet:  Illustrasjoner, kirketekstiler og utstillinger

                     ( tusjtegninger, tekstilbilder, malerier og foto ).

 

Kortere vikariater i estetiske fag i grunnskolen i Tynset kommune.

 

2000 -           Undervisning i billedkunst for barn gjennom Tynset kom. Kulturskole og

                     Alvdal kom. Kulturskole.

2005 -           Diverse Prosjektarbeid innen Billedkunst, rettet mot grunnskolen i            

                     Tynset og Alvdal kommune via Den Kulturelle Skolesekken

 

 

Jeg har født 4 barn: mai ’83, februar ’85, mai ’89 og mars ’91, og har valgt egen freelance-virksomhet parallelt med omsorg for barn.

 

Siden sommeren 1996 er virksomheten knyttet til mitt firma Toppen Atelier

(org.nr 976 876 660).  

.

- Har besøksadresse i atelier: Brugt. 1 (2. etasje på Trontorget), Tynset.

 

- Er en av kunstnerne på Kunstmarked.no

 

- Er medlem av TF, BKH, NBK.

 

 

 

Utstillinger:

 

Galleri Elgen, Tynset kulturhus                         høsten 1993                    separatutstilling

 

Galleri Elgen, Tynset kulturhus                         høsten 1998                    separatutstilling

 

Galleri Katakomben, Akersgt., Oslo                  januar 1999                     separatutstilling

 

Galleri Elgen, Tynset Kulturhus                        våren 2001                       separatutstilling

 

Galleri Festiviteten, Eidsvoll Verk                     sommeren 200                 kollektivutstilling

 

Galleri G, Førde                                               april/mai 2002                  separatutstilling

 

Tegneforbundets vårutstilling, Oslo                  april/mai 2002                  kollektivutstilling

 

Galleri 39, Utvik i Nordfjord                              juni 2002                         separatutstilling

 

Bifrost, Os i Østerdalen                                   sommeren 2002               kollektivutstilling

 

Galleri Albin Art, Oslo                                      oktober 2002                   separatutstilling

 

Ål Kulturhus/Ål kunstforening                           desember 2003               kollektivutstilling

 

Cafe Neptun, Son                                            aug/sept. 2005                kollektivutstilling

 

Tegnerforbundet, Oslo                                     sommeren 2006              kollektivutstilling

 

Fylkeshuset på Hamar                                      høsten 2006                    separatutstilling

 

Aukrustsenteret på Alvdal                                 desember 2007               kollektivutstilling

 

Gjøvik kunstgalleri, ”Mjøskunst”………………    sommer 2009                  kollektivutstilling

 

Kunstbanken Hamar, BKH jubileumsutstilling    sommer 2009                  kollektivutstilling

 

Oppdal kulturhus (Oppdal kunstforening)         oktober 2009                   kollektivutstilling

 

Syversætre gard, Flisa                                    oktober 2009                   separatutstilling

 

Galleri HKR, Hamar                                         sommer 2010                   kollektivutstilling

 

Kunstmarked, Sandefjord                                sommer 2010                   kollektivutstilling

 

 

Offentlige utsmykningsoppdrag/innkjøp:

 

Tynset Menighetsråd:                        SKAPELSEN, 7 malerier til Tynset Menighetshus

 

Fylkesmannen i Hedmark:                Maleri, Kulturlandskapsprisen 2002

 

Tynset kommune:                              25 malerier, 11 tusjtegninger og 2 montasjer i finér,

                                                             utsmykning ved Tjønnmosenteret, Tynset 2002

 

Tynset kommune:                              2 tusjtegninger og 1 maleri, gaver til Domus, Tron-

                                                             Torget Og Tynset Næringshage ved reåpning, 2003

Tynset, Alvdal, Folldal,

Rendal, Stor-Elvdal, Tolga

og Os kommuner:                             Tusjtegning, gave til Nord-Østerdal Kraftlag, febr. 2004

 

Sparebanken Hedmark:                    Tusjtegning, gave til Nord-Østerdal Kraftlag, febr. 2004

 

Sykehuset Innlandet, Tynset :          4 oljemalerier til pasienthotellet, april 2004

 

Sykehuset Innlandet, Tynset :          3 silkemalerier til medisinsk avdeling, jan. 2005

 

Sykehuset Innlandet, Tynset:           30 innrammede tusjtegninger til bedriftsgaver,

                                                             mars/april 2005  

 

Regionrådet for fjellregionen:           Silkemaleri, gave til Storsteigen videreg. skole, 2006        

                                                                                                             

Sykehuset Innlandet, Tynset:            Silkemaleri til utsmykning i eget lokale, våren 2006

                        

 

 

Bokillustrasjoner:

 

” Fredrik og himmelhuset ” av Sidsel Mørck, Damm forlag, mai 2003. Gjennomillustrert.

 

 ” Californiasporet ” av Geir Harald Johannesen, Lunde forlag, jan. 2005. Omslag.

 

” Bestemor Basta ” av Sidsel Mørck, Damm forlag, mars 2005. Gjennomillustrert.

 

” Den romerske gåten ” av Geir Harald Johannesen, Lunde forlag, jan. 2006. Omslag.

 

” Frosker uten bein hører ikke..”, IKO forlag, oktober 2006. Omslag og vignetter.

 

” Codexmysteriet ” av Geir Harald Johansen, Lunde Forlag, juli 2007. Omslag.

” Måneskinn på skrotloftet” av Jan Kåre Moan, Snøfugl A/S, november 2007. Gjennomill.

”Narkobaronen” av Geir Harald Johannesen, Lunde forlag, mars 2009. Omslag.

 

Til Toppen av siden